Mukaddime’ye Giriş

İbn-i Haldun’un Mukaddime eserinin 20 dakikalık bir özeti. Bu videoda Mukkadime’nin yazıldığı coğrafya ve tarih ile olan ilişkisinden, kitapta bahsedilen ana kavramlardan, Umrân bilimi, bedavet, hadaret ve galebeden bahsettik.

http://www.youtube.com/watch?v=-wQwEbPu1Q8

Youtube videosunu ses kayıdı olarak dinlemek için:

Kaydı indirmek için :
https://www.dropbox.com/s/i1m72uukz2wi0g7/Mukaddime%20Notlar%C4%B1%20-%20Giri%C5%9F.mp3

Üç Mesele : Teknik-Medeniyet-Yabancılaşma – 2

Image

18 Ağustos 2013 tarihli program

Üç Mesele adlı kitabın üzerine olan ikinci programımızda İsmet Özel’in kavramsallaştırdığı Seçmecilik üzerine konuştuk. Bu kavramın sosyal gerçekçilikle olan ilişkisine değindik.  Gelenek bağlamında Batı’nın kendi eleştirisini tarihi köklerinden bir süreklilik içinde  yaptığını, Batı dışında yapılan Batı-Karşıtlığının da köksüzlüğü üzerine konuştuk.

Programın kaydını buradan dinleyebilirsiniz.  https://dl.dropboxusercontent.com/u/22511178/%C3%BCcmesele_2013-08-18.mp3

Üç Mesele : Teknik-Medeniyet-Yabancılaşma – 1

   üç mesele

21 Temmuz 2013 tarihli program.

İbni Haldun’un Mukaddime eserini bitirdikten sonra günümüz Türkiye’sinde gelişen olaylara, İlm i Umran çerçevesinden bakmak için İsmet Özel’in Üç Mesele adlı kitabını okumaya başladık. Türkiye’de iktidarda bulunanların kendi referans noktaları olan İslam ile şu an nasıl bir zihni ilişkide olduklarını tahlil etmek için bu kitaptan hereket ettik.

Kitabın bölümlerinden İslam Yeri’nde gerçek islam – tarihi islam ayrımının neden yapıldığı, siyasi olarak nasıl bir hareket noktası sağladığı üzerine konuştuk. Rüya ve Siyaset adlı bölümde ise rüyanın siyaseten ne anlama geldiği, bir topluluğun hayal yoksunu olmasının onu istikametinden alıkoyacağı üzerine konuştuk.

Kayıdı buradan dinleyebilirsiniz.

Kurumları ve Yöntemleriyle Ortaçağ’da Eğitim

Image

14 temmuz 2013 tarihinde yaptığımız program ile mukaddime okumalarımıza veda ettik. genel bir değerlendirme ile takipçilerimize de selam çaktığımız bu programda eğitim konusunu ele aldık. ister istemez, bir çok programda olduğu gibi akademi ve üniversiteye kaydı konumuz. ancak ibn-i haldun’un islam coğrafyasında eğitimden bahsettiği bu bölümde, orta çağ skolastik eğitim kurumları ve metodlarını şöyle bir gözden geçirerek, batı ile karşılaştırmamız elzemdi. bu açıdan orta çağ kurumlarının, aydınlanma ile yaşadığı değişimi de kısaca işledik.

eğitim dil bağlantısını da konu ettiğimiz programı buradan dinleyebilirsiniz.

gelecek hafta mukaddime söyleşilerine ismail özel’in “üç mesele”si ile devam edeceğiz.

Telif ve Eğitim

eğitim

Uzun bir aradan sonra mukaddime söyleşilerimize ortaçağda telif (kitap yayını) ve eğitim ile döndük.

İlimlerin anlaşılması ve öğretimi için doğru kitap yazımı yöntemini anlatan İbn-i Haldun aynı zamanda da dönemin skolastik ve yer yer baskıcı eğitim metodlarına da karşı çıkıyor. İlginç bir not, İbn-i Arabi’ye atıfta bulunarak, küçük yaştaki çocuklara Kur’an okutularak dini eğitim verilmesinin sakıncalarından bahsediyor. Önemli bir tema olarak, İbn-i Haldun bilimleri amaçlanan ve araç olarak kullanılan olarak ikiye ayırıyor ve araç bilimlerin üzerinde fazlaca durulmasının öğrenmeyi kötü etkilediğinden bahsediyor.

Bu temalardan yola çıkarak, akademik yayıncılıktan, intihalden ve aydınlanma sonrası metrolojiden bahsettik.

Programı buradan indirebilirsiniz. İyi dinlemeler.

 

Minyatür: http://ehlihiref.tumblr.com/

felsefenin ve filozofların eleştirisi

türkiye topraklarından 13üncü yüzyıl minyatürü. aristo öğrencilere usturlab kullanımını anlatıyor

türkiye topraklarından 13üncü yüzyıl minyatürü. aristo öğrencilere usturlab kullanımını anlatıyor

12 mayıs 2013 tarihli programımızda mukaddime’nin felsefeyi ve filozofları reddiyesini işledik. gazzali’nin yolundan ilerleyen ibn-i haldun’un eserini, gazzali’nin tefahüt-ü felasefiye ile ilişkilendirerek, mukaddime’nin genel bakışıyla ve tarih usülüyle nasıl ilgisi olduğunu tartıştık.

felsefenin reddinin bir yöntem veya ideoloji eleştirisi olduğunu konuştuğumuz programın sonlarında, modern bilim ve akademinin iktidar ilişkilerini sorgulamasındaki yetersizliğinden bahsettik.

kaydı buradan indirebilirsiniz.

simya ve astroloji reddiyesi

(Fotoğraf, A. Chelazzi, Floransa, Makers of Chemistry, E. L. Holmyard)

Cabiri İbn Hayyan (Fotoğraf, A. Chelazzi, Floransa, Makers of Chemistry, E. L. Holmyard)

geçen pazar terra incognita efendi ile mukkadime cilt 2’de ibn-i haldun’un simya ve astroloji bölümlerini konuştuk.

bu tartışmalı bölümde, otantik simyanın ne olduğun konusunda birbirimize girmemizin yanı sıra, ibn-i haldun’un mucize ve rüya gibi alışılmadık bilgi alma yöntemlerini kabul etmesine rağmen simya ve astrolojiyi neden reddettiğini de konuştuk.

son olarak simya’nın aydınlanma ve bilim tarihi ile bağlantısını konu ederek, astroloji ve simyevi günümüzdeki doksalarını ve çağdaş safsatalarını da es geçmedik.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89175612/mukaddime_2013-05-05.mp3